Cook
6 araw ang nakalipas
Line Cook and Kitchen Helper
Impormasyon tungkol sa trabaho
Kailangan ko ng Kitchen Helper and Line Cook
Bago ka ba sa JobXpress?
Mga mahahalagang impormasyon
7000 every 15 days
Oras ng trabaho Mixed, Available for shifting
Permanent
5 bakanteng trabaho
BSY Foods Unlimited, Inc.
Banawe St, Quezon City, Metro Manila, Philippines
Bago ka ba sa JobXpress?
Ibahagi