Delivery rider
6 araw ang nakalipas
Delivery Rider / Runner
Impormasyon tungkol sa trabaho
Ang pagiging isang Runner o Messenger ay kinakailangan na maalam sa daan o kalsada. Kinakailangan din na maalam ito sa batas trapiko at maaasahan sa mga gawaing iniatang sa kanya. Kinakailagan ang isang taong masipag, matiyaga, responsable at maingat sa posisyong ito.
Bago ka ba sa JobXpress?
Mga mahahalagang impormasyon
13962 buwanan
Oras ng trabaho Mixed, Available for shifting
Permanent
6 bakanteng trabaho
Powertrac Incorporated
2015 Apolonia, Valenzuela, Metro Manila, Philippines
Bago ka ba sa JobXpress?
Ibahagi