Auto-Mechanic
6 araw ang nakalipas
Mekaniko
Impormasyon tungkol sa trabaho
Ang pagiging mekaniko ay kinakailangang may alam sa pagkukumpuni ng iba't ibang uri ng sasakyan. Maaari syang ipadala sa iba't ibang lugar upang mag serbisyo sa mga unit na naibenta ng kumpanya. Mayroong alam sa mga electical wiring ng sasakyan maging sa alinmang parte ng sasakyan.
Bago ka ba sa JobXpress?
Mga mahahalagang impormasyon
14000 - 15000 buwanan
Oras ng trabaho Mixed, Available for shifting
Permanent
10 bakanteng trabaho
Powertrac Incorporated
2015 Apolonia, Valenzuela, Metro Manila, Philippines
Bago ka ba sa JobXpress?
Ibahagi